Email: info@safechem.vn zalo Phone

Nước sạch

Cung cấp nước uống an toàn có lẽ sẽ là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt cho thế hệ tiếp theo. Nhu cầu về nước ngọt dự kiến sẽ vượt 40% nguồn cung trong vòng hai thập kỷ tới, gây áp lực cấp bách cho các doanh nghiệp phải suy nghĩ lại về cách quản lý nước.

Trong khi các nước đang phát triển vẫn cần được tiếp cận đúng cách với nước sạch và an toàn thì sự gia tăng dân số ở các nước phát triển hơn đang buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về việc sử dụng nước.

Xử lý nước uống thường bao gồm một số giai đoạn tùy thuộc vào nguồn nước. Thông thường, sau khi loại bỏ các hạt và các chất hóa học dư thừa thông qua quá trình oxy hóa, keo tụ và lọc nước được khử trùng. Khử trùng tất nhiên là cần thiết để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh thông qua nước bị ô nhiễm (ví dụ E.coli, Campylobacter,     Norovirus và  Cholera).

Theo truyền thống, Clo đã được sử dụng thường xuyên và rộng rãi. Bởi vì những rủi ro liên quan đến việc hình thành các sản phẩm phụ nên các chất khử trùng phải được đánh giá lại một các thật sự nghiêm túc hơn.

EndoSan là một giải pháp xử lý nước hiệu quả cao, thay thế thực sự đáng tin cậy cho các phương pháp khử trùng Clo truyền thống. Nó sẽ hoàn toàn loại bỏ màng sinh học trong khi không bị ăn mòn. Hiệu quả dược duy trì ở một phạm vi rộng trong thời gian dài, EndoSan không mùi, không màu và không vị, có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước.

Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn hỗ trợ việc sử dụng EndoSan như một chất diệt khuẩn liều không đổi trong tài liệu hướng dẫn chính thức của họ: HSG274 Pt 2 - Kiểm soát Vi khuẩn Legionella trong Hệ thống Nước nóng và Lạnh.

LỢI ÍCH CHÍNH

• Loại bỏ màng sinh học hiệu quả cao.

• Phù hợp với EN13623 và EN13626.

• Ổn định tuyệt đối.

• Hình thức không có sản phẩm phụ độc hại.

• pH trung tính khi dùng.

• Hiệu quả đã được chứng minh & được phê duyệt trên toàn cầu.

• Hiệu quả trong khoảng từ 0 ° C đến 95 ° C.

• Mùi, màu sắc và hương vị tự nhiên.

• Thời hạn sử dụng ba năm.

• NSF ANSI / CAN 60 được chứng nhận

• Thuốc khử trùng được DEFRA phê chuẩn

Bạc peroxide ổn định có lịch sử sử dụng trong việc kiểm soát legionella trong các hệ thống nước. Một dung dịch hydro peroxide bạc được tiêm trực tiếp vào hệ thống nước, được áp dụng và bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản suất, có thể là một phương tiện kiểm soát hiệu quả. Như với bất kỳ chương trình xử lý nước nào, nó cần được xác nhận để đảm bảo có hiệu quả trong việc kiểm soát legionella. Bạc hydro peroxide không nên được sử dụng trong các hệ thống nước cung cấp các đơn vị lọc máu

Chuyên viên Sức khỏe và an toàn –HSG274 phần 2

Liên hệ với chúng tôi

Xem video ứng dụng Nước sạch của chúng tôi

*** Lưu ý: EndoSan là chất diệt khuẩn và tuân theo một số luật và quy định của mỗi quốc gia. Do đó, ở một số quốc gia, toàn bộ phạm vi của chúng tôi không có sẵn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về đăng ký của chúng tôi. Sử dụng chất diệt khuẩn một cách an toàn. Đọc kỹ nhãn trước khi sử dụng.

Liên hệ safechem
Top