Email: info@safechem.vn zalo Phone

Kiểm soát vi khuẩn Legionella

Vi khuẩn Legionella pneumophila và các vi khuẩn liên quan phổ biến trong các nguồn nước tự nhiên như sông, hồ và hồ chứa, nhưng thường với số lượng thấp. Thật không may, với những điều kiện thích hợp, vi khuẩn Legionella có thể phát triển thịnh vượng trong các hệ thống nước được xây dựng có mục đích ở bất kỳ loại cơ sở nào VÀ ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM CHO CON NGƯỜI VÀ CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT SỐNG

 LEGIONELLA LÀ GÌ?

Vi khuẩn Legionella pneumophila và các vi khuẩn liên quan phổ biến trong các nguồn nước tự nhiên như sông, hồ và hồ chứa, nhưng thường với số lượng thấp. Thật không may, với những điều kiện thích hợp, vi khuẩn Legionella có thể phát triển thịnh vượng trong các hệ thống nước được xây dựng có mục đích ở bất kỳ loại cơ sở nào.
Khi nước bị nhiễm vi khuẩn Legionella tạo thành các giọt nhỏ lơ lửng trong không khí (dạng khí dung hoặc hơi), nguy cơ hít phải rất cao và có khả năng mắc bệnh Legionnaires.
CÁC KHU VỰC LEGIONELLA RỦI RO CAO
Tháp giải nhiệt, bình ngưng bay hơi, bể spa / bể sục, hệ thống nước nóng và lạnh. Các hệ thống có cửa xả như vòi hoa sen đặc biệt có vấn đề, vì nước bị biến thành bình xịt và phân tán vào khí quyển.
 
Các bệnh viện và viện dưỡng lão có nguy cơ cao hơn vì tính dễ bị tổn thương đối với bệnh Legionnaires tăng theo tuổi tác và các vấn đề sức khỏe đã có từ trước.
BIOFILM LÀ GÌ?
Màng sinh học là một nhóm vi sinh vật, trong đó các tế bào dính vào nhau và bám trên một bề mặt. Màng sinh học bảo vệ vi khuẩn và cung cấp môi trường sống là môi trường lý tưởng để tồn tại và nhân rộng. Ngoài ra, giai đoạn phân tán của vòng đời màng sinh học cho phép sự lây lan và hình thành các bề mặt bổ sung. Loại bỏ màng sinh học là điều cần thiết cho hệ thống nước sạch
 
Màng sinh học có thể được tìm thấy trong:
Đường ống Nước dự trữ Nước từ 25 ° C đến 45 ° C
Khu vực dòng chảy thấp Nơi đọng nước Nước tuần hoàn
2.116 - Bạc hydrogen peroxide ổn định
 
Hydro peroxit ổn định bằng bạc có lịch sử sử dụng trong việc kiểm soát legionella trong hệ thống nước. Dung dịch bạc hydrogen peroxide được bơm trực tiếp vào hệ thống nước và nếu được áp dụng và duy trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất, có thể là một phương tiện kiểm soát hiệu quả. Như với bất kỳ chương trình xử lý nước nào, chương trình này cần được xác nhận để đảm bảo rằng nó có hiệu quả trong việc kiểm soát legionella. Hydrogen peroxide bạc không được sử dụng trong hệ thống nước cung cấp các đơn vị lọc máu.
 
Điều hành An toàn và Sức khỏe - HSG274 Phần 2
Kiểm soát vi khuẩn legionella trong hệ thống nước nóng và lạnh
 
Liên hệ với chúng tôi

Xem video ứng dụng Kiểm soát vi khuẩn Legionella của chúng tôi

*** Lưu ý: EndoSan là chất diệt khuẩn và tuân theo một số luật và quy định của mỗi quốc gia. Do đó, ở một số quốc gia, toàn bộ phạm vi của chúng tôi không có sẵn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về đăng ký của chúng tôi. Sử dụng chất diệt khuẩn một cách an toàn. Đọc kỹ nhãn trước khi sử dụng.

Liên hệ safechem
Top