Email: info@safechem.vn zalo Phone

ENDOSAN KHỬ TRÙNG VÀ LOẠI BỎ MÀNG SINH HỌC CHO CÂY TRỒNG

Trong hệ thống trồng cây trong nhà kính hiện nay, cây trồng được cung cấp nước tưới bằng hệ thống tưới nhỏ giọt. Tuy nhiên, từ bên ngoài không thể nhìn thấy màng sinh học có thể hình thành trên thành bên trong của hệ thống. Màng sinh học có thể làm giảm dòng chảy rất nhiều và vòi nhỏ giọt thậm chí có thể chặn hoàn toàn. Ngoài ra, nó còn là nơi ẩn náu hoàn hảo của các mầm bệnh cây trồng.

ENDOSAN KHỬ TRÙNG VÀ LOẠI BỎ MÀNG SINH HỌC CHO CÂY TRỒNG

 Loại bỏ màng sinh học hiệu quả với Endosan   

Nhiều năm kinh nghiệm trên toàn thế giới trong lĩnh vực làm vườn đã chỉ ra rằng các chất khử trùng truyền thống như clo sẽ tự khử trùng nước, nhưng không loại bỏ màng sinh học và / hoặc có thể tạo thành các sản phẩm phụ có hại. Endosan là dung dịch hydrogen peroxide siêu ổn định, vừa khử trùng vừa loại bỏ màng sinh học khỏi thành trong của đường tưới.   

Do sự ổn định vô song, Endosan vẫn hoạt động từ đầu hệ thống nước cho đến đầu nhỏ giọt cuối cùng. Việc bổ sung Endosan đảm bảo rằng nước vẫn không có vi sinh vật và màng sinh học không thể tích tụ trong hệ thống nước.   

Chức năng của Endosan đã được chứng minh trên toàn thế giới trong những điều kiện thực đa dạng nhất. Nghiên cứu được mô tả trong bài viết hình dung các chức năng của Endosan trong các điều kiện thử nghiệm thực nghiệm.         

Chất lượng nước được xác định bằng cách xác định lượng adenosine triphosphate (ATP) làm thước đo các vi sinh vật hiện diện. Để xác định chính xác số lượng vi khuẩn và nấm trong màng sinh học, người ta đã đặt các miếng chèn nhựa có thể tháo rời vào trong các ống. Khi màng sinh học đang phát triển có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt và các phép đo ATP trong nước bắt đầu ổn định, liều Endosan  liên tục 40 cc được bắt đầu để nghiên cứu ảnh hưởng của màng sinh học.

Sự phát triển màng sinh học có thể dễ dàng nhìn thấy và loại bỏ nhanh chóng với Endosan   

Ngay từ khi bắt đầu thử nghiệm, màng sinh học hình thành dần dần có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dẫn đến một lớp bụi bẩn có thể nhìn thấy rõ ràng trên thành trong của ống và chèn (Hình 1). Lớp màng sinh học có thể nhìn thấy này hoàn toàn biến mất khỏi mọi bề mặt sau khi bắt đầu sử dụng Endosan liên tục.   

                        Không có Endosan Với Endosan 40 ppm

 

Top