Email: info@safechem.vn zalo Phone

VẤN ĐỀ LEGIONELLA

Vi khuẩn Legionella pneumophila và các vi khuẩn liên quan phổ biến trong các nguồn nước tự nhiên như sông, hồ và hồ chứa, nhưng thường với số lượng thấp. Nhưng ở điều kiện thích hợp, vi khuẩn Legionella có thể phát triển rất mạnh trong các hệ thống nước được xây dựng ở bất kỳ loại cơ sở nào

VẤN ĐỀ LEGIONELLA

Khi nước bị nhiễm vi khuẩn Legionella tạo thành các giọt nhỏ lơ lửng trong không khí (dạng khí hoặc hơi), nguy cơ hít phải rất cao và có khả năng mắc bệnh Legionnaires.

VÙNG LEGIONELLA RỦI RO CAO

Tháp giải nhiệt, dàn ngưng bay hơi, bể spa / bể sục, hệ thống nước nóng và lạnh. Các hệ thống có cửa xả như vòi hoa sen đặc biệt có vấn đề, vì nước bị biến thành bình xịt và phân tán vào không khí.

Các bệnh viện và viện dưỡng lão có nguy cơ cao hơn vì tính dễ bị tổn thương đối với bệnh Legionnaires 'tăng lên theo tuổi tác và các vấn đề sức khỏe từ trước.

VẤN ĐỀ BIOFILM

BIOFILM LÀ GÌ?

Màng sinh học là một nhóm vi sinh vật, trong đó các tế bào dính vào nhau và bám trên bề mặt. Màng sinh học bảo vệ vi khuẩn và cung cấp môi trường sống là môi trường lý tưởng để tồn tại và nhân rộng. Ngoài ra, giai đoạn phân tán của vòng đời màng sinh học cho phép sự lây lan và hình thành các bề mặt khác.

Màng sinh học có thể được tìm thấy trong:

• Đường ống

• Khu vực dòng chảy thấp

• Nước dự trữ

• Bế tắc

• Nước từ 25 ° C đến 45 ° C

• Nước tuần hoàn

Vòng đời của màng sinh học.

 

Top