Email: info@safechem.vn zalo Phone

Kỹ thuật

HIỂU BIẾT VỀ BẠC (AG+)

HIỂU BIẾT VỀ BẠC (AG+)

Ag+ bao gồm các hạt có chứa ion bạc có kích thước nano, khoảng từ 1-100 nm. Thông thường kích thước đo được khoảng 25nm. Các hạt Ag+ có diện tích mặt rất lớn, gia tăng tiếp xúc của chúng với vi khuẩn hoặc nấm giúp nâng cao hiệu quả diệt khuẩn hoặc nấm.

BẠC NITRATE (AGNO3)

BẠC NITRATE (AGNO3)

Nano Bạc (Ag+) hiệu quả hơn nhiều Bạc Nitrate (AgNO3) do tỷ lệ giữa diện tích bề mặt và thể tích mở rộng, làm tăng số lượng các hạt sản sinh ra trên một đơn vị khối lượng bạc, do đó một lượng lớn hơn các ion tham gia vào quá trình phá hủy tế bào

VẤN ĐỀ LEGIONELLA

VẤN ĐỀ LEGIONELLA

Vi khuẩn Legionella pneumophila và các vi khuẩn liên quan phổ biến trong các nguồn nước tự nhiên như sông, hồ và hồ chứa, nhưng thường với số lượng thấp. Nhưng ở điều kiện thích hợp, vi khuẩn Legionella có thể phát triển rất mạnh trong các hệ thống nước được xây dựng ở bất kỳ loại cơ sở nào

Top