Email: info@safechem.vn zalo Phone
BioFix Grease (Dạng Liquid)

BioFix Grease (Dạng Liquid)

Mã sản phẩm: 228.06.005

Trong thời gian 48 tiếng phá hủy hầu như hoàn toàn > 90% lượng dầu mỡ trong đường ống , bẫy mỡ khó phân hủy.

Liên hệ với chúng tôi

Vi sinh xử lý mỡ

Sự pha trộn tổng hợp của bảy chủng vi khuẩn đã được lựa chọn cho khả năng xử lý: lipase cao, chịu được môi trường pH thấp, biosurfactant, chất thải hữu cơ, và giảm mùi của các axit béo dễ bay hơi. Trong thời gian 48 tiếng phá hủy hầu như hoàn toàn > 90% lượng dầu mỡ trong đường ống , bẫy mỡ khó phân hủy.

Hướng dẫn sử dụng:

Kích thước ống (mm)

Liều lượng (ml)

Tần suất sử dụng

50

100

2 lần/ tuần

100

200

2 lần/ tuần

150

300

2 lần/ tuần

200

400

2 lần/ tuần

 

Đăng ký nhận mẫu thử miễn phí và báo giá

Đăng ký
Top