Email: info@safechem.vn zalo Phone
BioFix Grease (Dạng Block)

BioFix Grease (Dạng Block)

Mã sản phẩm: 228.06.004

Vi sinh dạng khối nên tan dần giải phóng vi khuẩn có lợi trong thời gian 30 ngày, tùy thuộc vào dòng nước được tiếp xúc.

Liên hệ với chúng tôi

Vi sinh xử lý mỡ

Vi sinh dạng khối nên tan dần giải phóng vi khuẩn có lợi trong thời gian 30 ngày, tùy thuộc vào dòng nước được tiếp xúc. Chúng chứa một sự pha trộn của các vi khuẩn có lợi tự nhiên giúp loại bỏ chất thải hữu cơ được tìm thấy trong các bẫy dầu mỡ thương mại, đường ống và hệ thống xử lý nước thải. Công thức này một cách tự nhiên loại bỏ FOG (chất béo, dầu và mỡ bôi trơn), chất thải trái cây và rau quả, đường, tinh bột và protein. Nó cũng làm giảm BOD và COD.

Ứng dụng (Grease Traps): Tháo nắp bẫy dầu mỡ. Thắt khối vi khuẩn cho ngập nước. Tùy thuộc vào kích thước của cái bẫy dầu mỡ:

1 lb Block: Bẫy mỡ chứa  100 – 200 gallon , xử lý từ 2-4 tuần.

2 lb Block: Bẫy mỡ chứa  200 – 500 gallon , xử lý từ 2-4 tuần.

5 lb Block: Bẫy mỡ chứa  500 – 1000 gallon , xử lý từ 2-4 tuần.

10 lb Block: Bẫy mỡ chứa  1000 – 2000 gallon , xử lý từ 2-4 tuần.

Đăng ký nhận mẫu thử miễn phí và báo giá

Đăng ký
Top