Email: info@safechem.vn zalo Phone
EndoSan50 20 Lít

EndoSan50 20 Lít

EndoSan50 20 Lít 50% bạc ổn định Hydro Peroxit Sử dụng chất diệt khuẩn an toàn. Luôn đọc các thông tin nhãn và sản phẩm trước khi sử dụng.

Liên hệ với chúng tôi

EndoSan50 20 Lít 50% bạc ổn định Hydro Peroxit

Sử dụng chất diệt khuẩn an toàn. Luôn đọc các thông tin nhãn và sản phẩm trước khi sử dụng.

• Loại bỏ màng sinh học hiệu quả cao

• Sự ổn định vô song

• Hình thức không có sản phẩm phụ độc hại

• pH trung tính khi dùng

• Hiệu quả đã được chứng minh và được phê duyệt trên toàn cầu

• Hiệu quả trong khoảng từ 0°C đến 95°C

• Mùi, màu sắc và hương vị tự nhiên

• Thời hạn sử dụng hai năm

MIÊU TẢ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

EndoSan50 (20 lít) 50% Bạc khử trùng Hydro Peroxide ổn định.

Đăng ký nhận mẫu thử miễn phí và báo giá

Đăng ký
Top